PODATKI  znają  wszyscy,  ale  my  PROFESJONALNIE !

 

   Kontrola podatkowa lub skarbowa, postępowanie podatkowe  to procedury prawa podatkowego zawarte w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, a stosowane przez organy podatkowe do weryfikacji osób lub firm jako podatników. Procedury te przebiegają według  określonych reguł, których znajomość jest konieczna dla obu stron takiego postępowania. Wszczęta procedura z reguły jest początkiem sporu podatnika z organami. Równoległą częścią takiego sporu jest zwykle postępowanie egzekucyjne, a dalsza jego (sporu) kontynuacja  przenosi go do sądów administracyjnych, najpierw WSA a potem ewentualnie do NSA.

 

   Umiejętność korzystania z reguł prawa podatkowego organy podatkowe opanowały bardzo dobrze, a umiejętności podatników w tym zakresie bywają różne. Dla podatnika. jako strony, jednak mniej doświadczonej, taka różnica stwarza określone niebezpieczeństwo, bowiem prowadzony  spór może mieć przebieg i skutki jakich nie przewidywał. Najczęściej są to wymierne finansowo konsekwencje.

 

      Dlatego, aby tę różnicę, zniwelować należy obsługę prawną takiego sporu powierzyć specjalistom-doradcom podatkowym, którzy sposoby jego prowadzenia znają na równi (lub lepiej) z organami podatkowymi. Znajomość ta wynika z wiedzy i doświadczenia zdobywanego latami i zaangażowania w jak najlepsze wykonywanie tej profesji. Na każdym etapie jego prowadzenia, trzeba umieć łączyć przepisy proceduralne, prawo podatkowe materialne oraz logikę i doświadczenie życiowe.

 

  Te wszystkie umiejętności posiadamy.

   Grupa Doradców Podatkowych jest zespołem  16-tu znakomicie wykształconych i bardzo doświadczonych doradców podatkowych i prawników. I to nade wszystko stanowi o naszej pozycji w relacjach z organami podatkowymi. Dowiedliśmy tego wieloma wygranymi sporami na różnych etapach procedur podatkowych lub sądowych. Mamy w naszym gronie osoby, które są autorami skutecznych skarg skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego.  

   Naszą specjalnością są sprawy, które uchodzą za „trudne”, „skomplikowane” i „nie do wygrania”, które dzięki wspólnej wiedzy i wspólnemu doświadczeniu potrafimy wygrywać.

   Mamy szeroką znajomość stosowanych przez organy podatkowe specyficznych  fiskalnych  metod analizy prawa podatkowego. Jest ona skutkiem wieloletniego prowadzenia sporów podatkowych i skutecznie z niej korzystamy. Znana wszystkim niejednoznaczność przepisów prawa podatkowego sprzyja profiskalnym metodom ich stosowania przez organy podatkowe a w takich okolicznościach nasze doświadczenie jest bardzo  przydatne.   

 

  Podatki nie mają dla nas tajemnic.

   Każdą przedstawioną nam sprawę dokładnie analizujemy. Każdą sprawę nam zleconą  dokładnie objaśniamy, wskazując kierunki jej prowadzenia. Praktykujemy nowoczesną formę pracy zespołowej, a do każdego przypadku podchodzimy z jednakowo dużym zaangażowaniem.

   Prowadząc powierzone nam sprawy, stawiamy na kontakty osobiste, wykorzystując technologie internetowe (@) lub telefon. Taki sposób komunikacji z Państwem spełnia Wasze oczekiwania i w pełni zabezpiecza potrzeby prowadzonej sprawy. Praktykujemy to już od wielu lat.

  Znajomość procedur pozwala nam na skuteczne prowadzenie każdej sprawy we wszystkich urzędach lub izbach skarbowych w kraju oraz przed każdym sądem administracyjnym.  

   Kontakt z nami jest możliwy telefonicznie lub mailowo ( dane w stopce strony). Zlecone nam usługi wykonujemy na bardzo korzystnych dla Zleceniodawcy warunkach finansowych. Oznacza to niską cenę wynagrodzenia ryczałtowego za całe prowadzenie sprawy oraz dodatkowe honorarium dopiero za pomyślny jej wynik.  

© Copyright 2012 GDP
Powered by: Pałac Snów

Odsłon: 4051
Aktualnie on-line: 2

Biuro doradztwa podatkowego, pomoc prawna - kontrola podatkowa i kontrola skarbowa, postępowanie podatkowe, postępowanie celne, podatki, doradztwo podatkowe - doradca podatkowy Gdynia, Gdańsk, Katowice, Warszawa, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Zielona Góra.
Google Maps